Фирма КАРИНА е създадена през 1996 година в Русе. С персонал около 800 души и дневно производство над 6000 облекла фирмата е един от лидерите в производството на конфекция в Европа.

Дизайнерите на Карина всеки сезон създават колекции, които съчетават усещането за комфорт, елегантност и класика. Облеклата са изработени от висококачествени материали и са съобразени с последните модни тенденции.

Фирмата изцяло отговаря на европейските изисквания за качество. Изградена е нова модерна фабрика с цел увеличаване на производството.

Фирмата търси контакт с чуждестранни дистрибутори на облекла."Карина-Русе" ООД открива процедура за определяне на изпълнител чрез "Избор с публична покана" с предмет:
"Доставка на гориво-дизел" по проект BG05PO001-2.2.03-0122 "Работниците от КАРИНА-РУСЕ мобилни и сигурни на работното си място"
по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Публичната покана и документацията по провежданата процедура могат да се намерят ТУК.