Фирма КАРИНА е създадена през 1996 година в Русе. С персонал около 800 души и дневно производство над 6000 облекла фирмата е един от лидерите в производството на конфекция в Европа.

Дизайнерите на Карина всеки сезон създават колекции, които съчетават усещането за комфорт, елегантност и класика. Облеклата са изработени от висококачествени материали и са съобразени с последните модни тенденции.

Фирмата изцяло отговаря на европейските изисквания за качество. Изградена е нова модерна фабрика с цел увеличаване на производството.

Фирмата търси контакт с чуждестранни дистрибутори на облекла.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1480 „Подобряване работната среда в Карина-Русе ООД“, Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.008-1480-C01 по ОП „Развитие на човашките ресурси“ 2014 – 2020 г., Карина-Русе ООД провежда процедура за избор с Публична покана с предмет: „Закупуване на 16 бр. климатици“.
Тръжната документация може да бъде видяна ТУК.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1480 „Подобряване работната среда в Карина-Русе ООД“, Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.008-1480-C01 по ОП „Развитие на човашките ресурси“ 2014 – 2020 г., Карина-Русе ООД провежда процедура за избор с Публична покана с предмет: „Доставка на гориво“.
Тръжната документация може да бъде видяна ТУК.